עוד במרכז השלושה מוסך קיאה מוסך פיאט מוסך ניסן רנו מרכז שירות השלושה

מחירון טיפולים לשנת 2017 - לכל דגמיי פורד

מוסך מומחה מאזדה ופורד השלושה תל אביב

 

פורד פוקוס 19 עד 2005
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  500 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  535 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  700 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  700 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  700 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1950 ש"ח (כולל טיימינג ומותחן מקורי)   ( כולל  מעמ )

 

פורד פוקוס 23 עד 2011
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים


טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  700 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------    950 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  960 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  2349 ש"ח (כולל טיימינג ומותחן מקורי)   ( כולל  מעמ )

 

פורד פוקוס חדש משנת 2012
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1100 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  2280 ש"ח (כולל טיימינג ומותחן מקורי)  ( כולל  מעמ )

 

פורד פיאסטה
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1295 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  2420 ש"ח (כולל טיימינג ומותחן מקורי)   ( כולל  מעמ )

 

פורד מונדאו עד 2006
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  780 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1270 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1270 ש"ח   ( כולל  מעמ )

 

פורד מונדאו משנת 2007
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  760 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1860 ש"ח (כולל שמן גיר אוטומטי, לא כולל פלגים)  ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  1100 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1860 ש"ח (כולל שמן גיר אוטומטי, לא כולל פלגים)   ( כולל  מעמ )

 

פורד אדג' חדש
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  680 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  1020 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  680 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  1220 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  680 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )